Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid, burger en bestuur

Het vitale en open De Bilt waar D66 naar streeft, steunt op deelname door alle Biltenaren. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het bijdragen aan beleidsvorming door inwoners kan nog een flinke stap maken. Dat vereist een open, transparante en participatieve stijl van besturen. Een bestuur dat veel ruimte voor initiatieven laat, zonder de verantwoordelijkheid en handhaving te verwaarlozen.

De inwoners van De Bilt moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat, wijk of buurt. Veiligheid is zeker op gemeentelijk niveau meer dan alleen handhaving en politie-inzet. Veiligheid wordt bereikt binnen een zorgvuldig samenspel tussen de wijkagent, woningcorporaties, scholen, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, geregisseerd door de gemeente.

Wijk en dorpsraden kunnen rekenen op onze blijvende ondersteuning