Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 is gericht op duurzame ontwikkeling in een groene omgeving. Onze huidige leefwijze mag geen wissel trekken op de samenleving van morgen. Duurzaamheidsvraagstukken zijn zelden puur technisch en vrijwel altijd ook sociaal en economisch van aard. Maatschappelijke veranderingen vragen om een lange adem en soms om moeizame aanpassingen door inwoners. Dat gaan we niet uit de weg.

D66 wil dat De Bilt het eigen aandeel in ‘Parijs’ realiseert en dat onze gemeente in 2030 energieneutraal is. De komende periode moet het landelijke beleid vertaald worden in lokale stappen. Dit alles vraagt om een meer dan normale inspanning. Daarom wil D66 radicale verduurzaming: aandacht voor duurzaamheid in alles wat we doen.

D66 wil dat De Bilt haar aandeel in ‘Parijs’ realiseert. Dat vraagt om aandacht voor duurzaamheid in alles wat we doen